กิจกรรม ATSME
ประมวลภาพในงานลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการส่งออกซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
14 สิงหาคม 2556 by pasinee
ประมวลภาพในพิธีงานปิดรุ่น คพอ.ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ
27 มิถุนายน 2556 by pasinee
นายกสมาคม ATSME คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด เข้าร่วมในงานแถลงข่าว โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผ
19 มิถุนายน 2556 by pasinee
คณะกรรมการสมาคม ATSME คุณเรือง ตันวิบูลย์วงศ์ และคุณจุฬาพร กรธนทรัพย์ เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนและสิทธิป
12 มิถุนายน 2556 by pasinee
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ส่งออกที่เป็นธุรกิจ
11 มิถุนายน 2556 by pasinee
คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ SME เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ มาตรการ
31 พฤษภาคม 2556 by pasinee
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ให้สัมภาษณ์ออกรายการ Smart SME ทางทรูวิชั่น ช่อง 25 ออกอากาศเมื่อวั
31 พฤษภาคม 2556 by pasinee
คณะกรรมการสมาคมฯ ประชุมหารือ เรื่องแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคม ATSME กับทาง BOI เมื่อวันที่ 9 พฤษภ
31 พฤษภาคม 2556 by pasinee
คณะกรรมการสมาคมฯ ประชุมหารือ เรื่องแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคม ATSME กับทางสสว. เมื่อวันที่ 24 เมษ
31 พฤษภาคม 2556 by pasinee
ร่วมเดินทางกับคณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี Roadshow ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2556
30 พฤษภาคม 2556 by pasinee
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ให้สัมภาษณ์ออกรายการ Smart SME ทางทรูวิชั่น ช่อง 25 เมื่อวันที่ 16
30 พฤษภาคม 2556 by pasinee
ภาพในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
2 พฤษภาคม 2556 by manager
สมาคม ATSME เข้าร่วมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาและความต้องการของ SMEs ในงานประชุมเพื่อพิจารณาให้คว
3 เมษายน 2556 by manager
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะกรรมการ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในงาน Happy workplace forum เม
27 มีนาคม 2556 by manager
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจกขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) ลงนาม MOU ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจแ
22 มีนาคม 2556 by manager
สมาคม ATSME ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอปัญหาและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ SMEs เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2556 by manager
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่
19 มีนาคม 2556 by manager
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "เอสเอ็มอีร่วงสวนทางเฟรนไชส์รุ่ง" เกี่ยวกับผลกร
4 กุมภาพันธ์ 2556 by manager
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด บุกเดี่ยวเข้าพบนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทวงถามเรื่องมาตรการการช่วยเหลื
30 มกราคม 2556 by manager
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการช่วยเหลื
25 มกราคม 2556 by manager
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME ให้สัมภาษณ์กับสื่อฯ โพสต์ทูเดย์ ในเรื่อง "มาตรการเยียวยา SMEs
24 มกราคม 2556 by manager
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ให้สัมภาษณ์ รายการ คมคนคิด ช่อง T new เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 255
18 มกราคม 2556 by manager
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) ให้สัมภาษณ
14 มกราคม 2556 by Manager
นายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกจากหลายจังหวัดเข้าพบผู้บริหารกระทรวง
14 มกราคม 2556 by manger
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ให้สัมภาษณ์ในช่อง Thai PBS ผ่านโทรศัพท์ในเรื่อง "แรงงานย้ายฐานหลังข
9 มกราคม 2556 by manager
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ออกรายการ คมชัดลึก ทางช่อง Nation Channel เรื่อง "ผลกระทบจากนโยบายค
4 มกราคม 2556 by manager
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะกรรมการฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสน
18 ธันวาคม 2555 by manager
ท่านมนู เลียวไพโรจน์ นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานคร
13 ธันวาคม 2555 by manager
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพฯ
3 ธันวาคม 2555 by manager
ภาพในงาน AEC Warning : Global Winning เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสถาน
27 พฤษจิกายน 2555 by manager