กิจกรรม ATSME
ภาพงานเลี้ยงรุ่น คพอ.กรุงเทพฯ วันที่ 24 กันยายน 2554
7 ตุลาคม 2554 by manager
ภาพในงานสัมมนากลยุทธ์ไร้คู่แข่ง สู่ประตู AEC สำหรับ SMEs "Colorful Ocean Strategies to AEC for SMEs"
15 กันยายน 2554 by manager
ภาพงานปิดรุ่น คพอ.รุ่นที่ 236,237,238,239,240 และ 242 วันที่ 2 กันยายน ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จ.สมุ
6 กันยายน 2554 by manager
ภาพในงานลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการตลาดเพื
8 สิงหาคม 2554 by manager
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ของ นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตส
20 กรกฎาคม 2554 by manager
ภาพงานปิดรุ่น คพอ.233/234 และ 235 ที่จังหวัดภูเก็ต
20 กรกฎาคม 2554 by manager
นายกสมาคมฯ และเลขาธิการ ให้สัมภาษณ์ออกสื่อลงในเว็ปไซต์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของรัฐบ
11 กรกฎาคม 2554 by manager
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการ SMEs ไทย "รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้ง
11 มิถุนายน 2554 by ict