กิจกรรม ATSME

งานพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace วันที่ 13 สิงหาคม 2556


ลงวันที่ :: 14 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 415
ภาพในงานพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee