กิจกรรม ATSME

งานสัมมนาเรื่อง แรงงานอาชีวะไทยในตลาดแรงงาน AEC : พร้อมหรือยัง?


ลงวันที่ :: 3 กันยายน 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 470
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง แรงงานอาชีวะไทยในตลาดแรงงาน AEC : พร้อมหรือยัง บรรยายในประเด็นเรื่อง เด็กที่จบอาชีวศึกษาสามารถพัฒนาไปเป็น SMEs ด้วยตนเองได้หรือไม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee