กิจกรรม ATSME

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ผู้ประสบอุทกภัย จ.ปราจีนบุรี


ลงวันที่ :: 18 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 369
สมาคม ATSME กลาง ร่วมกับ สมาคม ATSME (คพอ.) จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ และเป็นตัวแทนมอบความช่วยเหลือดังกล่าวแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 

สมาคม ATSME กลาง ร่วมกับ สมาคม ATSME (คพอ.) จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ และเป็นตัวแทนมอบความช่วยเหลือดังกล่าวแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 

กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2556

แจกจ่ายถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 590 ชุด และแจกเงินสดบางส่วน (สำหรับผู้สูงอายุ) ในเขตพื้นที่ อ.ประจันตะคาม

 

กิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2556

แจกจ่ายถุงยังชีพและเงินสดบางส่วน (เฉพาะผู้สูงอายุ) ในเขตพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธ์ และอ.ประจันตคาม

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee