กิจกรรม ATSME

พิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น


ลงวันที่ :: 20 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 410
ภาพในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภายใต้โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น" ระหว่าง สถาบัน ISMED สมาคม ATSME และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee