กิจกรรม ATSME

ประชุมภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)


ลงวันที่ :: 25 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 481
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาองค์กรสุขภาวะร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee