กิจกรรม ATSME

สวัสดีปีใหม่ 2557


ลงวันที่ :: 2 มกราคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 448
นายกสมาคมฯ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee