กิจกรรม ATSME

ภาพในงานการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม"


ลงวันที่ :: 10 มีนาคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 469
ภาพในงานการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม" โดย นายกสมาคม ATSME คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด บรรยายเรื่องสถานการและทิศทางการพัฒนาของ SMEs ให้กับผู้ประกอบการ จัดโดย ธกส. วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กทม.

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee