กิจกรรม ATSME

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม คพอ. ชลบุรี


ลงวันที่ :: 4 เมษายน 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 667
คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 เมษายน 2557

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: pasinee