กิจกรรม ATSME

เสวนาเรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ


ลงวันที่ :: 25 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 512
เสวนาเรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ

 

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ท่านนายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ?" ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย

 

   

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: manager