กิจกรรม ATSME

สมาคมธุรกิจ ไทย-ตุรกี เข้าพบนายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด


ลงวันที่ :: 25 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 634
สมาคมธุรกิจ ไทย-ตุรกี เข้าพบนายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 

สมาคมธุรกิจ ไทย-ตุรกี เข้าพบนายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: manager