กิจกรรม ATSME

SMEs Go Fight : SMEsไทยคืนสังเวียน


ลงวันที่ :: 25 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 677
นายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ร่วมเป็นวิทยากรในงาน DEMSI Talk ครั้งที่ 1 หัวข้อ SMEs Go Fight : SMEsไทยคืนสังเวียน

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 : นายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ร่วมเป็นวิทยากรในงาน DEMSI Talk ครั้งที่ 1 หัวข้อ SMEs Go Fight : SMEsไทยคืนสังเวียน ณ Asiatique

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: manager