กิจกรรม ATSME

กรรมการสรรหาและจัดการเลือกตั้ง นายกสมาคมและ กรรมการตรวจสอบ


ลงวันที่ :: 26 มกราคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 488
การประชุมวิสามัญสมาคมครั้งล่าสุด ได้มีการลงมติแต่ตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งนายกสมาคม ATSME

 

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: webmaster