กิจกรรม ATSME

คณะกรรมการมอบค่าสมาชิกและเงินบริจาคให้นายกคนใหม่


ลงวันที่ :: 31 มีนาคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 513
รับมอบเงินจาก กกต.

 

ในนามคณะกกต.ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การเลือกตั้งนายกและกส.สมาคมATSME สำเร็จลุล่วง รายชื่อผู้มอบเงินสมทบการจัดการเลือกตั้ง คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด 10,000 บาท คุณไพศาลสุพรรณบุรี 10,000 บาท คุณภูษิต ชัยงาม 10,000 บาท คุณมยุรี สงขลา 10,000 บาท คพอ.นครสวรรค์ 5,000 บาท คพอ.ภาคเหนือ 5,000 บาท คพอ.ตราด 3,000 บาท คณะกกต.ทั้ง5ท่าน 5,000 บาท เฮียอ๋า กท. 1,000 บาท รวม 59,000 บาท ร้บเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน 97,200 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 156,200 บาท รายจ่าย ถ่าย+ส่งเอกสาร 42,077 บาท ถ่ายเอกสารต่างๆ 4,750 บาท ถวายพระเทศน์ 5,000 บาท ค่ารร.+อาหาร 40,920 บาท รวมค่าใช้จ่าย 92,747 บาท เงินคงเหลือ 156,200-92,747=63,453 บาท กกต.ได้ทำการมอบให้นายกสมาคมATSME เรียบร้อยแล้ว

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: webmaster