กิจกรรม ATSME

งานขอนแก่นแฟร์


ลงวันที่ :: 6 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 890
เดินดูงานท่ามกลางบรรยายกาศแบบอบอุ่นเป็นกันเองของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า

 

ซื้อของไทยใช้ของไทย ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาของไทยให้ยั่งยืน เพื่อประเทศชาติ

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: admin