หัวใจสำคัญของการบริหาร Supply Chain ให้ประสบความสำเร็จ


ลงวันที่ :: 1 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 303
หัวใจสำคัญของการบริหาร Supply Chain ให้ประสบความสำเร็จ

 

หัวใจสำคัญของการบริหาร Supply Chain ให้ประสบความสำเร็จ
1) การให้ความสำคัญในเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถยืดหยุ่นการส่งมอบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ จะทำให้ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น
2) การตัด Supply Chain ที่ไม่จำเป็น ไม่ทำตามที่กำหนด หรือส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบในการผลิตออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าให้มากที่สุด
3) การศึกษาเทคโนโลยีภายนอกเพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีทีใช้งานอยู่ การไม่หยุดที่จะศึกษาข้อดีและข้อเสียในระบบการจัดการ Supply Chain จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการผลิตได้อย่างคุ้มค่า

 

รูปภาพของ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)

 

 

ผู้เขียน :: Admin