กลยุทธ์การบริหารจัดการ Supply Chain ที่ยั่งยืนของ SCG


ลงวันที่ :: 8 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 349
กลยุทธ์การบริหารจัดการ Supply Chain ที่ยั่งยืนของ SCG

 

[Efficiency Tips]
กลยุทธ์การบริหารจัดการ Supply Chain ที่ยั่งยืนของ SCG
1. การปรับปรุงกระบวนการภายใน ทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง โดยใช้การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยมาตรฐานระดับโลก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเอสซีจีมีแนวทางที่ชัดเจนว่าถึงแม้กำลังผลิตจะเพิ่มมากขึ้นเท่าใด แต่ผลกระทบจากกระบวนการผลิตต้องไม่เพิ่มตาม
2. การยกระดับคู่ธุรกิจซึ่งเปรียบเสมือนต้นน้ำ คือ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายให้กับเอสซีจี (SD Upstream Supply Chain) โดยใช้ประสบการณ์ด้านธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เอสซีจีทำสำเร็จแล้วไปช่วยปรับปรุงให้คู่ธุรกิจประสบความสำเร็จเหมือนเอสซีจี อาทิ การพัฒนาคู่ธุรกิจผ่านโครงการ Greening Supply Chain ที่สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) โดยพัฒนาคู่ธุรกิจให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด และโครงการรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ปลายน้ำ คือ ลูกค้า ผู้อุปโภคและบริโภค (SD Downstream Supply Chain) ด้วยการเข้าใจและตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ได้ขยายไปถึงเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
4. การส่งเสริมเผยแพร่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภาคส่วนต่างๆ แม้จะไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์โดยตรงก็ตาม (Collaboration with Others)

 

 

รูปภาพของ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)

 

 

ผู้เขียน :: Admin