เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า


ลงวันที่ :: 13 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 202
เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า

 

เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า
จะมีประโยชน์อะไร หากแม้ Fan Page หรือ Follower ใน Social Media จะมีเป็นหมื่นๆ แสนๆ คน แต่จำนวนลูกค้าหรือยอดขายสินค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น
นั่นคือโจทย์ของผู้ประกอบการต้องตีให้แตกว่าจะทำอย่างไร ที่จะเปลี่ยนคนเหล่านี้ให้กลายเป็นลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายเงินให้เรา
ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งแรกๆ เลยที่ผู้ประกอบการควรต้องคิดถึงเสมอ นั่นคือ จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างไร และอย่าลืมว่าแต่ละสินค้าหรือบริการนั้น มีลำดับขั้นในการสื่อสารกับผู้บริโภคที่แตกต่างกันไป
ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้าหรือบริการ เช่น สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การสื่อสารก็ควรต้องเน้นในการให้ความรู้ ชี้ให้เห็นปัญหาว่า ทำไมถึงต้องใช้สินค้าหรือบริการประเภทนี้ ใช้แล้วได้ประโยชน์อะไร
ถ้าลูกค้ารู้จักสินค้าหรือบริการที่นำเสนออยู่แล้ว แต่ยังไม่รู้จักแบรนด์สินค้า ในขั้นตอนนี้ ต้องมีการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้า ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คุณภาพ ราคา บริการ ความหลากหลาย เรื่องราว เป็นต้น
ถ้าลูกค้ารู้จักตราสินค้าของเราอยู่แล้ว การสื่อสารในขั้นนี้สามารถทำได้ทั้งการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น การส่งข้อเสนอพิเศษ หรือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการสื่อสารที่แสดงถึงความใส่ใจ ห่วงใย ให้ความรู้ต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้าหรือแบรนด์ อาจต้องใช้เวลาในการสื่อสารกับเขามากหน่อย โดยต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง และคอยวิเคราะห์อยู่เสมอโดยดูจากการ like การ share การ comment ว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไรและหมั่นปรับปรุงเนื้อหาที่สื่อสารออกไปให้ดียิ่งขึ้น


 

 

รูปภาพของ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)

 

 

ผู้เขียน :: Admin