เรียนรู้วิถีการทำธุรกิจเรียบง่ายแบบ Muji


ลงวันที่ :: 1 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 437
เรียนรู้วิถีการทำธุรกิจเรียบง่ายแบบ Muji

 

เรียนรู้วิถีการทำธุรกิจเรียบง่ายแบบ Muji
จากความเรียบง่ายสวนกระแสภาพลักษณ์ของโลกยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ มากมายจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทำให้Muji กลายเป็นแบรนด์ที่แตกต่างและเป็นที่จดจำในใจจากผู้บริโภคทั่วโลกจำนวนไม่น้อย ไม่เพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้นที่เป็นเอกลักษณ์ วิถีการดำเนินธุรกิจ แนวคิดต่างๆ มากมายของ Muji ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงไม่น้อยเช่นกัน
Muji เกิดขึ้นมาในปีค.ศ.1980ในยุคที่ญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทางด้านเศรษฐกิจผู้คนต่างแห่มาใช้สินค้าฟุ่มเฟือย แบรนด์เนม แต่ผู้บริหารของ Muji กลับเลือกที่จะสร้างแบรนด์สวนกระแสผลิตสินค้าออกมาในรูปแบบของแพ็กเก็ตจิ้งเรียบง่าย คุณภาพดี และขายในราคาถูกกว่า จากการพยายามเป็นสินค้าที่ดี Muji ได้พัฒนาปรับปรุงแบรนด์และตั้งโจทย์การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้บริโภคและสังคมเพิ่มมากขึ้นโดยใช้หลักการพัฒนาสินค้า 3 ข้อด้วยกัน ได้แก่ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และความเรียบง่ายของบรรจุภัณฑ์
โดยเมื่อได้เสาะแสวงหาวัตถุดิบที่ต้องการได้แล้ว จะใช้วิธีการสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อให้ได้ราคาที่ถูก สามารถนำมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาไม่แพงได้ จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกน้อยที่สุด และพยายามนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุด
โดยผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมุ่งเน้นออกแบบเพื่อประโยชน์การใช้สอยที่พอเหมาะ ตัดฟังก์ชั่นทีไม่จำเป็นออก รวมถึงการจำกัดโทนสีที่เรียบง่าย มีแค่สีขาว ดำ น้ำตาล น้ำเงิน และสีเงินบรรจุภัณฑ์ก็มีแค่เพียงแบบเดียวเพื่อการประหยัดต้นทุน นอกจากนี้สินค้าทุกตัวของ Muji มักจะไม่มีโลโก้แบรนด์ติดอยู่ เน้นติดแค่ไซส์เพื่อการใช้งานที่จำเป็นต่อลูกค้าเท่านั้น มากกว่าจะเน้นสร้างแบรนด์ตัวเอง ในด้านการตลาดของ Muji ใช้สื่อโฆษณาน้อย เน้นการบอกต่อปากต่อปาก และสื่อสารความเคลื่อนไหวกับผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ทำให้ประหยัดต้นทุนในการลงโฆษณา ผู้บริโภคไม่ต้องแบกรับต้นทุนไปด้วย
แง่คิดที่ได้จากแบรนด์ Muji แสดงให้เห็นว่าการคิดดี ทำดี และไม่ได้มองแต่แค่ตัวเอง จากจุดด้อยที่ดูไม่ค่อยโดดเด่น วันหนึ่งอาจเป็นเอกลักษณ์ สร้างการภาพลักษณ์การจดจำที่ดีต่อในใจลูกค้าก็ได้

 

รูปภาพของ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)

 

 

ผู้เขียน :: Admin