เกาะกระแสเวียดนาม หลัง SCB เปิดสาขาเวียดนาม กับธุรกิจน่าลงทุน


ลงวันที่ :: 7 กันยายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 250
เกาะกระแสเวียดนาม หลัง SCB เปิดสาขาเวียดนาม กับธุรกิจน่าลงทุน

 

ครั้งนี้ SCB SME ขอพาทุกคนไปรู้จักเศรษฐกิจของเวียดนาม และศักยภาพของการลงทุนภายในประเทศเวียดนามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนามมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากประเทศไทยซึ่งมีขนาดถึง 201.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีประชากรมากถึง 92 ล้านคน มีอัตราการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 6% ต่อปี การค้าระหว่างประเทศของไทยและเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2015 เติบโตเฉลี่ย 9% ต่อปีใน 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเวียดนามยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศโดยมีการลงทุนสูงถึงปีละประมาณ 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทของไทยหลายๆบริษัทก็ได้เข้าไปลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการส่งสินค้าออกไปยังประเทศอเมริกา ยุโรปและอื่นๆ ซึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในเวียดนามได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และพลาสติก สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม อะไหล่รถยนต์และเครื่องนุ่งห่ม

 

 

ผู้เขียน :: Admin