เช็คให้ดี!! ธุรกิจของคุณเข้าข่ายโรงงานแล้วหรือยัง


ลงวันที่ :: 4 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 410
เช็คให้ดี!! ธุรกิจของคุณเข้าข่ายโรงงานแล้วหรือยัง

 

1

ผู้ประกอบการบางรายทำธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดขาย หรือแม้แต่การขยายกิจการของตน โดยการขยายกิจการที่ใหญ่ขึ้นนั้นผู้ประกอบการบางรายยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่ตนเองทำเข้าค่ายโรงงานแล้วหรือยัง

ผู้ประกอบการบางรายทำธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดขาย หรือแม้แต่การขยายกิจการของตน โดยการขยายกิจการที่ใหญ่ขึ้นนั้นผู้ประกอบการบางรายยังไม่รู้ว่าธุรกิจที่ตนเองทำเข้าข่ายโรงงานแล้วหรือยัง คุณแอน พลอยส่องแสง กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความ กล่าวว่า กฎหมายโรงงานกำหนดแบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า ไม่ก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อนอันตราย

2. โรงงานจำพวกที่ 2 เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า อาจก่อปัญหามลพาหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญเล็กน้อยแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก เช่น การขุดลอก กรวด ทราย ดิน การลำเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน ด้วยสายพานลำเลียงโรงงานผลิตน้ำดื่ม ไอศกรีม โรงผลิตน้ำแข็งใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 50 แรงม้า

3. โรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ไปใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อน รำคาญ หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรงงานน้ำตาโรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตสุรา โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อกิจการของผู้ประกอบการเติบโตขึ้นทุกวัน ควรหมั่นตรวจขนาดและรูปแบบการทำธุรกิจ ว่าเข้าข่ายกิจการขนาดโรงงานหรือยัง เพราะเมื่อเข้าข่ายแล้วผู้ประกอบการไม่ไปขออนุญาตจัดตั้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากเกิดการตรวจสอบแล้วไม่มีใบขออนุญาต โรงงานจำพวกที่ 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ผู้เขียน :: Admin