สร้าง Teamwork ด้วยตัวคุณเอง


ลงวันที่ :: 15 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 275
สร้าง Teamwork ด้วยตัวคุณเอง

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ถ้าพูดถึงการทำงานในองค์กรต่างๆ แล้ว สิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ คือ การที่พนักงานสามารถทำงานกันได้อย่างเป็นทีมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือการทำงานเป็นทีมที่อยู่ข้ามหน่วยงาน แต่การทำงานเป็นทีม กลับกลายเป็นอะไรที่ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกของปัจจุบัน
Teamwork ที่ดีเป็นอย่างไร แต่ละคนอาจจะมีคำนิยามของคำว่า Teamwork ที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรเสียความหมายโดยรวมแล้วน่าจะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ถ้าให้ผมนิยาม “การทำงานเป็นทีม” แล้ว ผมคงจะอธิบายว่า การทำงานเป็นทีม คือการทำงานที่มองภาพกว้าง ไม่เกี่ยงงานกัน ช่วยกันทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน และเป็นการทำงานที่มีความสุข
สำหรับหัวหน้าทุกคนแล้ว Teamwork ที่ดี เป็นสิ่งที่หัวหน้าทุกคนปรารถนา นั้นหมายความว่า คนเป็นหัวหน้าจะเหนื่อยน้อยลง (เพราะไม่ต้องมาค่อยห้ามทัพศึกระหว่างลูกทีม) และมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้น (เพราะมีทีมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยสนับสนุนงาน)
ผมมีวิธีการในการสร้าง Teamwork แบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง แต่ในการสร้าง Teamwork นี้ คุณในฐานะหัวหน้า ต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชและในขณะเดียวกันคุณต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนโครงการสร้าง Teamwork นี้อย่างเป็นทางการ
แนวทางการพัฒนา Teamwork ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ จะเป็นการสร้าง Teamwork อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ว่าทำปุ๊ปจะเห็นผลปั๊ป
ขั้นตอนในการสร้าง Teamwork
1. เริ่มจากถามลูกทีมแต่ละคนด้วยคำถาม 2 คำถามนี้ (i) ถ้าต้องให้คะแนนระหว่าง 1-10 (10 คือคะแนนเต็ม) แล้ว การทำงานเป็นทีมของเรา อยู่ในระดับคะแนนเท่าไร (ii) ถ้าต้องให้คะแนน 1–10 เหมือนกัน คุณคิดว่าความจำเป็นในการทำงานเป็นทีมของเราควรมีคะแนนอยู่ที่เท่าไร (ถ้า 10 หมายความว่าจำเป็นมาก)
ขั้นตอนที่ 1 นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการสร้าง Teamwork ต่อไป คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ทีมของคุณต้องการที่จะสร้าง Teamwork หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ลูกทีมกลุ่มหนึ่งอาจจะทำงานให้หัวหน้าทีมคนเดียวกัน แต่ด้วยงานที่ทำ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดต่อหรือพูดคุยกันมากนัก ดังนั้นลูกทีมอาจจะมองว่า ความจำเป็นในการสร้างทีมร่วมกันนั้นมีน้อยมาก หรือบางทีมอาจจะมองว่าความจำเป็นในการสร้างทีมนั้นมีอยู่สูง แต่ในปัจจุบันทีมก็สามารถทำงานร่วมกันได้ดีอยู่แล้ว การเพิ่มกิจกรรมการสร้าง Teamwork เข้าไปอาจจะทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
2. ให้ลูกทีมของคุณสักคนหนึ่งเป็นผู้คิดคะแนนออกมา แล้วนำผลที่ออกมานี้คุยกันกับลูกทีมของคุณทุกคน ถ้าทุกคนมองว่าช่องว่างระหว่างการทำงานเป็นทีมกับความจำเป็นในการทำงานเป็นทีมนั้นกว้างมากและจำเป็นที่จะต้องสร้างทีมที่ดีกว่านี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้เข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไป
จากการวิจัยพบว่า โดยมากลูกทีมจะเห็นตรงกันว่า ควรจะพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของการทำงานเป็นทีม (ข้อ i) อยู่ที่ 5.8 ในขณะที่ความจำเป็นการทำงานเป็นทีมอยู่ที่ 8.7
3. ถามลูกทีมของคุณเลยว่า “ถ้าเราทุกคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้น 2 พฤติกรรมอะไรที่เราทุกคนในทีมควรเปลี่ยน?” ให้ลูกทีมแต่ละคนเขียนพฤติกรรมทั้ง 2 อย่างนั้นลงในกระดาษ แล้วนำพฤติกรรมเหล่านั้นมาจัดกลุ่มแล้วเขียนไว้บนกระดาน
4. ให้ทุกคนในทีมช่วยกัน เรียงลำดับความสำคัญของพฤติกรรมเหล่านี้ แล้วพูดคุยกันว่า 1 หรือ 2 พฤติกรรมใดที่ควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนในทีมควรจะเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
5. หลังจากนั้นให้ทำเหมือนกิจกรรมเปิดใจ คือให้ลูกทีมคนหนึ่งเป็นศูนย์กลาง แล้วให้ลูกทีมที่เหลือแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามเดียวกันว่า “เพื่อให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้ด้วยดี มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ดิฉัน/ผมควรเปลี่ยนแปลง” เอาแค่ 2 พฤติกรรมจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนพอ ทุกคนต้องพูดและผลักกันพูด ซึ่งการทำเช่นนี้จำเป็นต้องย้ำว่า ผู้ที่เป็นศูนย์กลางจำเป็นจะต้องเปิดใจรับฟังอย่างเป็นกลาง และไม่ปฏิเสธหรือแก้ตัวให้กับตัวเอง ทำเช่นนี้ไปทีละคน จนครบทั้งทีม ซึ่งโดยปกติแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีต่อคน
หลังจากนั้นให้ลูกทีมแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้มา มาทบทวนแล้วเลือก 1-2 พฤติกรรมที่สำคัญขึ้นมา แล้วให้ลูกทีมแต่ละคนประกาศออกไปเลยว่า พฤติกรรมอะไรที่เขาจะเปลี่ยนแปลงในตนเอง นั้นหมายความว่าลูกทีมแต่ละคนจะมีพฤติกรรม 2-4 อย่างที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง (1-2 พฤติกรรมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และ 1-2 พฤติกรรมที่แต่ละคนมองว่าสำคัญและจะเปลี่ยนแปลงตนเอง)
6. จากนั้นให้ทุกคนนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปปฏิบัติ ถ้าเป็นไปได้หัวหน้าควรสนับสนุนให้ลูกทีมแต่ละคนไปขอข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากเพื่อนในทีมคนอื่นๆ ทุกคนทุกเดือน โดยผู้ที่ให้ข้อมูลป้อนกลับควรต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจนว่า เขาคนนั้นควรลดพฤติกรรมอะไร และควรจะพัฒนาพฤติกรรมอะไรเพิ่มเติม
7. หลังจากนั้นประมาณ 6 เดือน ลองทำการสำรวจแบบง่ายๆ ดู ซึ่งในการสำรวจนี้ ลูกทีมแต่ละคนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ ทุกคน โดยข้อมูลป้อนกลับจะระบุเลยว่า จากโจทย์ที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมนั้น (1-2 พฤติกรรมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และ 1-2 พฤติกรรมที่แต่ละคนมองว่าสำคัญและจะเปลี่ยนแปลงตนเอง) ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้าง
อย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันเป็นการทำการสำรวจแบบง่ายๆ ดังนั้น คุณอาจจะทำแบบสำรวจในลักษณะของการ์ดหรือไปรษณียบัตรก็ได้ ซึ่งเมื่อลูกทีมแต่ละคนกรอกเสร็จ สามารถส่งหรือนำไปให้เจ้าตัวได้เลย
เมื่อจบ 7 ขั้นตอนนี้แล้ว คุณอาจจะต้องการรู้ผลของกิจกรรมนี้ ลองกลับไปทำขั้นตอนที่ 1 ดู แล้วคุณจะรู้ว่าคะแนนการทำงานเป็น Teamwork ของทีมคุณเป็นอย่างไรบ้าง
ว่าแต่ว่า ตอนนี้ Teamwork ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง อย่ามองแต่ภายนอกว่า ทุกอย่างเป็นไปได้สวย ระวังมันอาจจะมีคลื่นใต้น้ำก็ได้ ผมแนะนำว่า ลองทำแค่ขั้นตอนแรกดูก่อนแล้วกัน แล้วคุณจะรู้ว่า Teamwork ของคุณเป็นอย่างไร
เรื่อง : อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ที่มา : The Winners Must Know / SME Thailand No.40

 

 

ผู้เขียน :: Admin