แฟคตอริ่ง คือ อะไร


ลงวันที่ :: 17 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 359
แฟคตอริ่ง คือ อะไร

 

 

ในภาพอาจจะมี อาหาร

แฟคตอริ่ง คือ
 

                แฟคตอริ่ง คือการซื้อขายลูกหนี้ทางการค้าโดยมีบริษัทแฟคเตอร์ เป็นผู้รับบัญชีลูกหนี้การค้า ในรูปแบบของใบกำกับสินค้าต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง กล่าวคือผู้ขายสินค้า ได้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ซึ่งลูกค้าต้องผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามเงื่อนไขของผู้ขาย แต่หากผู้ขายสินค้าเกิดความจำเป็นต้องใช้เงินในการหมุนเวียนธุรกิจ ก็สามารถนำลูกหนี้การค้าไปค้ำประกันกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทแฟคเตอร์ได้

 

 

ผู้เขียน :: Admin