สินเชื่อแฟคตอริ่ง


ลงวันที่ :: 17 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 312
สินเชื่อแฟคตอริ่ง ช่วยเครดิตการค้าไม่สะดุด...

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

            "สินเชื่อแฟคตอริ่ง" ช่วยเครดิตการค้าไม่สะดุด...ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องเปลี่ยนลูกหนี้การค้าเป็นเงินสด เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของกิจการ SME Development Bank จัดให้... ช่วยคุณมีเงินหมุนคล่อง...ต่อทุนไม่รู้จบ...ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 15 ล้านบาทโดยลูกหนี้การค้าแต่ละรายการมีมูลค่างานตั้งแต่ 1 หมื่นบาทขึ้นไปโดยธนาคารรับซื้อลูกหนี้ทางการค้าหลังส่งมอบสินค้าและบริการแล้วสูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลหนี้ทางการค้าที่ผู้ประกอบการ SMEs นำมาขายหรือโอนสิทธิให้ธนาคารแต่ละครั้ง
สิทธิพิเศษ รับซื้อลูกค้าการค้าภายใน 31 ธันวาคม 2559 คิดอัตราดอกเบี้ย ต่ำเพียง 3.99 % ต่อปี*รับซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560คิดอัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี*

 

*หมายเหตุ คิดอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้การค้า

 

 

ผู้เขียน :: Admin