ธุรกิจครอบครัว เทรนด์ของผู้ประกอบการยุคใหม่


ลงวันที่ :: 22 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 374
ธุรกิจครอบครัว เทรนด์ของผู้ประกอบการยุคใหม่

 

5

“ธุรกิจครอบครัว” กับการบริหารจัดการที่ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัวในการร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้า

ธุรกิจครอบครัวถือได้ว่าเป็นอีก 1 ธุรกิจที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งการทำธุรกิจครอบครัวนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในครอบครัว โดยข้อดีของการทำธุรกิจครอบครัว คือ มีฐานสมาชิกในครอบครัว และมี Connection ในพื้นที่ของฐานครอบครัว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำธุรกิจ

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะประเภทไหน สิ่งที่ผู้บริหารต้องมีในการเข้ามาบริหารงาน คือ ต้องมีความสามารถที่พร้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกๆในการเป็นผู้นำ ซึ่งการทำธุรกิจครอบครัวก็ต้องใช้หลักการเดียวกันในการเลือกสมาชิกที่จะเข้ามาทำงาน

shutterstock_55553791

โดยการทำธุรกิจครอบครัวนั้นมักมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการทำธุรกิจประเภทอื่น เนื่องมาจากมีปัจจัยในเรื่องของความรู้สึก อารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงในการทำธุรกิจครอบครัวได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

1. ความเสี่ยงในทางธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีปัญหามาจากการสืบทอดธุรกิจที่สืบทอดการบริหารงานแบบเดิมๆ ที่ใช่ว่าจะสามารถนำมาใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย โดยไม่ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมที่จะใช้ในสถานการณ์และยุคสมัยนั้นๆ

2.ความเสี่ยงที่เกิดจากครอบครัว โดยการทำธุรกิจแบบครอบครัวนั้น เป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวธุรกิจ โดยธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้น มักมีสมาชิกครอบครัวที่มีความเก่งอยู่มากมาย ซึ่งจะตรงกันข้ามกับธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จมาก่อน แต่ในปัจจุบันนั้นล้มเหลวในธุรกิจ มักจะพบจุดอ่อนของธุรกิจ คือ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแก่งแย่งชิงดีกันในครอบครัว ซึ่งถือได้ว่าเป็น ก็มักจะพบความเสี่ยงในการบริหารงานที่มากขึ้น อาทิเช่น การแย่งชิงผลประโยชน์กันในครอบครัว ก็ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่ง

ดังนั้น ถ้าหลายครอบครัวมองเห็นถึงความเสี่ยงของธุรกิจ ความเสี่ยงในครอบครัว ก็ควรหาทางป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว การอบรมบ่มนิสัยให้เด็กรุ่นใหม่มีความเสียสละต่อส่วนรวม ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จจึงมักมีการเตรียมความพร้อมทั้งในการบริหารงานทางธุรกิจและทางครอบครัว เพื่อความเสี่ยงที่จะเป็นช่องโหว่ในการทำธุรกิจครอบครัวนั่นเอง

 

 

ผู้เขียน :: Admin