คุณจะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตได้หรือไม่?


ลงวันที่ :: 28 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 379
คุณจะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตได้หรือไม่?

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

คุณจะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตได้หรือไม่?


เห็นคำถามข้างต้นแล้วอย่าเพิ่งท้อใจ ตราบใดที่คุณยังต้องทำมาหาเลี้ยงตนเองหรือครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือหันมาเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง คุณย่อมจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและความคิดให้ดีขึ้นอยู่เสมอ แบบสอบถามนี้จะช่วยประเมินตัวคุณที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้ แล้วนำข้อด้อยหรือข้อบกพร่องไปแก้ไข
1.คุณเป็นผู้ฟังที่ดีหรือไม่
ก.ใช่
ข.ไม่ใช่
2.คุณสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ดีแค่ไหน 
ก.ค่อนข้างดีทีเดียวล่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็นสิ่งที่วิเคราะห์คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
ข.ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วิเคราะห์ไม่ค่อยเป็นทำให้ผลงานที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้
3.คุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวต่อไปนี้ “ผู้นำจะต้องมองป่าในภาพรวมไม่ใช่ไปนับต้นไม้ทีละต้น”
ก.ถูกต้อง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข.ไม่จริง ไม่เห็นด้วย
4.คุณสามารถพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้โดยไม่เคอะเขินหรือลังเล ใช่หรือไม่
ก.ใช่
ข.ไม่ใช่
5.คุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวต่อไปนี้ “คนเราจะต้องพูดความจริง แต่ต้องให้มันฟังแล้วรื่นหูคนฟังเท่านั้น”
ก.เห็นด้วย เพราะบางครั้งความจริงก็ไม่น่าฟังสักเท่าไหร่ ปรับคำพูดให้คนฟังสบายใจจะดีกว่า
ข.ไม่เห็นด้วย ความจริงเป็นอย่างไรก็ควรพูดออกไปตรง ๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม
6.ในวงสนทนาคุณมักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ก.มักจะเป็นผู้ฟังมากกว่า
ข.พูดทุกเรื่องที่อยากพูด
7.คุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวต่อไปนี้ “ต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ไม่ว่าจะต้องใช้แรงหรือเงินสักเท่าใด”
ก.เห็นด้วยบางส่วนว่าเราควรจะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะคำนวณต้นทุนเสียก่อนว่าคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดก่อนที่จะทำอะไรลงไป
ข.เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราควรจะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ถึงแม้จะต้องใช้ต้นทุนมากสักเพียงใดก็ตาม
****************************************************
คะแนน 
ข้อ ก = 1 , ข้อ ข = 0
วิเคราะห์คะแนน
4-7 ไม่ว่าคุณกำลังทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตาม คุณมีคุณสมบัติที่จะเติบโตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณได้
0-3 คุณต้องเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตได้ ลองกลับไปอ่านคำถามที่ตอบข้อ ข อีกครั้ง แล้วย้อนถามตัวเองว่าควรจะปรับใช้กับชีวิตจริงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 

 

ผู้เขียน :: Admin