ธุรกิจเริ่มได้จากสิ่งรอบตัว


ลงวันที่ :: 28 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 388
ธุรกิจเริ่มได้จากสิ่งรอบตัว

 

 

ธุรกิจเริ่มได้จากสิ่งรอบตัว

               ในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านมักเริ่มต้นจากเรื่องราวใกล้ ๆ ตัว เช่น บางคนชอบทำอาหาร ก็ทำธุรกิจอาหาร หรือบางคนไม่ค่อยชอบรับประทานผักจนมีปัญญาสุขภาพ เพื่อช่วยคนอื่นที่มีปัญหาแบบตนเองจึงเปิดบริษัท ผักอัดเม็ดเพื่อให้คนไม่รับประทานผัก สามารถรับประทานผักได้ง่ายขึ้น เป็น เพราะสิ่งรอบตัวคือการเรียนรู้ที่ไม่ต้องสร้างใหม่เป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว สิ่งรอบตัวเหล่านี้สามารถเป็นพลังผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

 

 

ผู้เขียน :: Admin