สารจากนายก
จากอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้สมาชิกของเราหลายร้อยบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมาก เสียหายรวมไม่ต่ำกว่า 10,0
12 ตุลาคม 2554
งาน SME Thailand Expo 2011 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 ณ Hall 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี ใน
20 กันยายน 2554
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 งานปิดอบรม คพอ.ทั้ง7รุ่น 7จังหวัด ผ่านไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพจังหวัด
13 กันยายน 2554
ช่วงนี้ฝนตกเกิดจากพายุนกกระเตนทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ เป็นห่วงสมาชิกหลายๆจังหวัดที่ต้องผจญกับภัย
13 กันยายน 2554
การปิดอบรมทั้งสามรุ่นสามจังหวัดคือ รุ่นที่233 จังหวัดตรัง รุ่นที่234 จังหวัดพัทลุง และรุ่นที่235 จัง
13 กันยายน 2554
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เริ่มเวลา 16.30-17.30 น.พิธีมอบประกาศนียบัตร และงานเลี้ยงตามประเพณีปฎิบัติ จึง
13 กันยายน 2554
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 เป็นวันประชุมคณะกรรมการและอบรมการใช้งานระบบ e-office โดยคุณอภินันท์ ศิริโยธิ
13 กันยายน 2554
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554 ได้เรียนเชิญท่านอุปนายกภาคและอุปนายกเขตศูนย์ภาคทั้ง 11 ศูนย์ภาคพร้อมด้ว
13 กันยายน 2554
ก่อนอื่นดิฉันต้องขออภัยทุกท่านค่ะ ที่ไม่สามารถเดินทางร่วมงานปิดอบรมที่จังหวัดมุกดาหารได้ เนื่องจากแม
13 กันยายน 2554
ก่อนอื่นดิฉันต้องขออภัยทุกท่านค่ะ ที่ไม่สามารถเดินทางร่วมงานปิดอบรมที่จังหวัดมุดาหารได้ เนื่องจากแม่
13 กันยายน 2554
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ งานปิดอบรม คพอ.รุ่นที่ 229-232 (4 รุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมก
13 กันยายน 2554