สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 22/2554


ลงวันที่ :: 27 ตุลาคม 2554 จำนวนผู้เข้าดู :: 743
ผลจากอุทกภัยทำให้สมาชิกของเราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่สามารถติดต่อกับสมาชิกหรือทราบว่าสมาชิกของ เราท่านใดได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้..โปรดแจ้งกลับมาที่สมาคมด้วยค่ะ.. เพื่อส่งข้อมูลให้กับภาครัฐให้ความช่วยเหลือต่อไป....

president 22/2554                                          26 ตุลาคม 2554
 
เรียน   คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ
 
           ผลจากอุทกภัยทำให้สมาชิกของเราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่สามารถติดต่อกับสมาชิกหรือทราบว่าสมาชิกของเราท่านใดได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้..โปรดแจ้งกลับมาที่สมาคมด้วยค่ะ..เพื่อส่งข้อมูลให้กับภาครัฐให้ความช่วยเหลือต่อไป.. โทร.02-2024547 คุณวรวุฒิ 081-4570794, คุณเฟิร์น 086-3749887, นายกสมาคม 081-8613646
 
           ในส่วนของสมาคมฯนอกจากการผลักดัน นโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว หลังน้ำลดสิ่งที่จำเป็นคือการซ่อมแซมบ้านและเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ให้ในการฟื้นฟูกิจการ ปัจจัยที่ต้องใช้คือ"เงิน"จึงจำเป็นต้องขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกของเรา สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเลขที่ 026-2-95860-9
 
           เบื้องต้นนายกสมาคมบริจาค 50,000บาท, จังหวัดขอนแก่น 50,000บาท, คุณชัยพฤกษ์ วิชชาบุญศิริ 50,000บาท,คุณวิทัต พรจะเด็ด 20,000บาท, เงินเหลือจากการช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งที่แล้วจำนวน 45,700บาท และทางสมาคมฯได้ประสานกับกรมสรรพกรให้ผู้ที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ..
 
             ในวันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2554 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ATSME E-SAAN FAIR 30 ปี คพอ.ขอนแก่น" ที่จัดขึ้น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในงานมีสินค้ามากกว่า500 ร้านค้า เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าอีกทางหนึ่ง.. ซึ่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00น. พิธีเปิดงาน  "ATSME E-SAAN FAIR 30 ปี คพอ.ขอนแก่น" โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น.. และเวลา 17.00น.พิธีมอบโล่ATSMEดีเด่น โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับปากจะเดินทางร่วมงาน(หากสถานะน้ำในกรุงเทพฯเข้าสู่สภาวะปกติ) ..ต่อด้วยการฟังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "ทางรอด ทางรุ่ง สไตล์ญี่ป่น"และงานเลี้ยงสังสรรค์ "30ปี คพอ.ขอนแก่น" งานนี้รายได้ส่วนหนึ่งมอบ"ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย54" ด้วยค่ะ..หวังว่าจะได้พบเพื่อนๆสมาชิกที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ..
 
ด้วยความนับถือ
เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME