สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 23/2554


ลงวันที่ :: 18 พฤษจิกายน 2554 จำนวนผู้เข้าดู :: 748
ผลจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปี ถึงขณะนี้แล้วบางพื้นที่น้ำยังไม่ลด ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้จะมีผู้ที่ไม่ได้ถูกภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้โดยตรง แต่ก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันเลย เนื่องจากทุกส่วนในมีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ วัตถุดิบ การขนส่ง ขบวนการผลิต ฯลฯ ที่เห็นได้ชัดฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ของโลก ทำให้หลายประเทศต้องหยุดชะงักในการประกอบรถยนต์เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ แคนนาดา เป็นต้น...

 

 
 
president 23/2554                                          16 พฤศจิกายน 2554
 
เรียน   คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

 
           ผลจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปี ถึงขณะนี้แล้วบางพื้นที่น้ำยังไม่ลด ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้จะมีผู้ที่ไม่ได้ถูกภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้โดยตรง แต่ก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันเลย เนื่องจากทุกส่วนในมีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ วัตถุดิบ การขนส่ง ขบวนการผลิต ฯลฯ ที่เห็นได้ชัดฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ของโลก ทำให้หลายประเทศต้องหยุดชะงักในการประกอบรถยนต์เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ แคนนาดา เป็นต้น...
 
           หลังน้ำลดสิ่งที่ต้องฟื้นฟู เยียวยา ปกป้อง ภาครัฐได้มีนโยบายการช่วยเหลือฟื้นฟู ทุกหน่วยงานได้เร่งให้การช่วยเหลือ  ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมATSME จึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลความช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการต้องการ ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งมาให้อย่างครบถ้วน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วต่อไปค่ะ...
 
           การจัดงาน "ATSME E-SAAN FAIR 30 ปี คพอ.ขอนแก่น" ที่จัดขึ้น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีกลุ่มของสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน500 บูท..โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน..ในส่วนของสมาคมฯต้องขอขอบคุณ อุปนายกและสมาชิกสมาคมATSME(คพอ.)จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การต้อนรับเพื่อนๆต่างจังหวัดที่เข้าร่วมงาน  อย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี และภายในงานเลี้ยงตอนค่ำมีการประมูลของรักของหวง..เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต้องขอขอบคุณคุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย เพื่อนชาวขอนแก่นและ พี่มนตรี ปรีชากุล ประธานจังหวัดมหาสารคาม ที่ประมูลหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง ของนายกฯได้ จำนวน 41,400 บาท แต่พี่มนตรี ได้นำพระมามอบคืนให้บอกไว้คุ้มครองนายกฯ แต่เงินมอบให้เหมือนเดิม ได้ยอดเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะ..ทำให้ขณะนี้มีเงินรับบริจาครวม 315,700 บาท..คาดว่าปลายเดือนพฤศจิกายน จะเริ่มออกเยี่ยมเพื่อนๆสมาชิกและมอบเงินช่วยเหลือค่ะ..
 
            สิ่งที่จะทำต่อไปนี้คือการสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดงาน"ขาย"สินค้าของสมาชิกจังหวัดละหนึ่งครั้ง จึงขอความร่วมมือเพื่อนๆสมาชิก ได้ให้ข้อมูลสินค้าหรือธุรกิจของท่านแก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯด้วยค่ะ..
 
ด้วยความนับถือ
เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME