สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 24/2554


ลงวันที่ :: 7 ธันวาคม 2554 จำนวนผู้เข้าดู :: 644
ตามที่สมาคมฯร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน"DIP & ATSME ร่วมฟื้นฟู SMEs ไทย กู้วิกฤตอุทกภัย"ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดและกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐ การเตรียมตัวเพื่อขอรับบริการทางการเงินหลังน้ำลดจากสถาบันการเงิน SME Bank และสิ่งที่ประกันภัยต้องชดเชยมีอะไรบ้าง จากสมาคมประกันภัย ได้มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาและลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ.. หลังจากการสัมมนาได้มีการรับความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ขอสรุปว่า สิ่งที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องการคือ"เงินทุนหมุนเวียน"ที่จะต้องมาฟื้นฟูกิจการอย่างเร่งด่วน!!..

 

president 24/2554                                          4 ธันวาคม 2554
 
เรียน   คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

 
           ตามที่สมาคมฯร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน"DIP & ATSME ร่วมฟื้นฟู SMEs ไทย กู้วิกฤตอุทกภัย"ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดและกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐ การเตรียมตัวเพื่อขอรับบริการทางการเงินหลังน้ำลดจากสถาบันการเงิน SME Bank และสิ่งที่ประกันภัยต้องชดเชยมีอะไรบ้าง จากสมาคมประกันภัย ได้มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาและลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ.. หลังจากการสัมมนาได้มีการรับความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ข้อสรุปว่า สิ่งที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องการคือ"เงินทุนหมุนเวียน"ที่จะต้องมาฟื้นฟูกิจการอย่างเร่งด่วน!!.. แต่มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือสถาบันการเงิน ติดเงื่อนไข อย่างเช่น SME Bank บอกว่ามีคนรอรับการกู้เงินแล้วประมาณ 5,000 ราย แต่รัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติเงินลงมาที่ SME Bank ทำให้ SMEs ทั่วไปและสมาชิกของเรายังไม่ได้รับความช่วยเหลือ..
           
             ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีการประชุมถึงแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกของเราว่า เราจะต้องช่วยเหลือเยียวยาให้สมาชิกของเราฟื้นโดยเร็ว จึงสรุปเป็นโครงการ"เพื่อนช่วยเพื่อน" วิธีการช่วยเหลือคือ ตั้งกองทุนการช่วยเหลือกองทุนละ 100,000 บาท โดยจับคู่การช่วยเหลือเป็นคู่ ตัวอย่างเช่น นายกฯช่วยเหลือนาย ก. นายร่ำรวยช่วยเหลือนาย ข. เป็นต้น ทั้งนาย ก.และนาย ข. ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ"เพื่อนช่วยเพื่อน" เป็นเวลา 1 ปี (ไม่มีดอกเบี้ย) จะต้องนำเงินมาคืนให้กับสมาคมATSME เพราะสมาคมฯจะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ว่าภายใน 1 ปีเสร็จสิ้นโครงการ สมาคมฯจะนำเงินที่ทุกท่านให้ความช่วยเหลือ คืนให้กับทุกท่าน ที่แสดงความจำนงค์ ในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกของเราค่ะ..
                
                เงื่อนไขการรับความช่วยเหลือ จากกองทุน"เพื่อนช่วยเพื่อน" คือ
1.  เป็นสมาชิกสมาคมATSME โดยผ่านการอบรมโครงการ คพอ.
2. ได้รับความเดือดร้อนจริง
3.  มีความต้องการที่จะรับการช่วยเหลือ
 
              จึงขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่ได้รับทราบว่า สมาชิกของเราที่ได้รับความเดือดร้อน กรุณาแจ้งกลับมาที่สมาคมฯได้ทันที่ โทร.02-202-4547 Fax.02-354-3427 นายกฯ 081-8613646  ผู้จัดการสมาคมฯ 081-4570794 เพราะขณะนี้ มีผู้ที่แจ้งความประสงค์ให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 10 ท่านค่ะ..
             
              และหวังว่าเพื่อนๆของเราจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วจากโครงการนี้ค่ะ...โดยได้ความช่วยเหลือจากการแบ่งปันของเพื่อนๆของเราค่ะ..
 
ด้วยความนับถือ
เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME