สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 26/2555


ลงวันที่ :: 13 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้เข้าดู :: 614
ในการประชุมที่ผ่านมาได้มีการหารือ ถึงการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกของเราในทุกๆจังหวัด โดยวิธีจัดงานแฟร์ เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าของสมาชิก ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ทางจังหวัดระยองได้จัดมาแล้วเป็นครั้งที่ 4 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีทางเครือสหพัฒน์ให้ความร่วมมือ นำสินค้ามาร่วมแสดงด้วย จึงได้ขอให้คุณธานินทร์ สมะลาภา มาแชร์และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดในจังหวัดอื่นๆต่อไป..

 

President 26/2555                                          10 กุมภาพันธ์ 2555

 
เรียน  คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ
 
         ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกท่านที่ข่าวความเคลื่อนไหว จากนายกขาดหายไป เนื่องจากติดภารกิจต้องเข้าชี้แจงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต(นิด้า)เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ..
        
         ในการประชุมที่ผ่านมาได้มีการหารือ ถึงการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกของเราในทุกๆจังหวัด โดยวิธีจัดงานแฟร์ เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าของสมาชิก ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ทางจังหวัดระยองได้จัดมาแล้วเป็นครั้งที่ 4 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีทางเครือสหพัฒน์ให้ความร่วมมือ นำสินค้ามาร่วมแสดงด้วย จึงได้ขอให้คุณธานินทร์ สมะลาภา มาแชร์และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดในจังหวัดอื่นๆต่อไป..
 
         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ทางสมาคมฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบรี คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม(GMI) เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นโครงการประกวดนวัตกรรมดี ATSME จึงได้นักวิชาการจาก(GMI) ร่วมถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษา กระตุ้นให้กับสมาชิกมีความตื่นตัวคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ เป็นการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558อีกทางหนึ่งค่ะ..
 
         กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เอ็มติกโฮลดิ้ง จำกัด และสมาคมATSME ส่งเสริมการสร้างโอกาสขยายช่องทางธุรกิจผู้ประกอบการไทย โดยได้จัดตั้งศูนย์ธุรกิจการค้าการลงทุนไทยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเชื่อมโยงธุรกิจและเจรจาการค้า จึงขอเชิญชวนสมาชิกATSME ที่สนใจเปิดตลาดในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยส่งใบสมัครและรายละเอียดของสินค้า ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากกำหนดเดินทางวันที่ 21-24 มีนาคม 2555นี้ค่ะ..
 
         ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัย..สู้..สู้..ต่อไป..และหวังว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการน้ำไม่ให้ท่วมอีก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนค่ะ..
 
เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME