สารจากนายก

นายกพบสมาชิก32/2555-2556


ลงวันที่ :: 11 มีนาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 516
งานปิดอบรม คพอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 254 จังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 255 จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 256 จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 257 จังหวัดเลย และรุ่นที่ 258 จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยจังหวัดศรีสะเกษได้จบลงด้วยความยิ่งใหญ่ และประทับใจเพื่อนสมาชิกที่เดินทางมาจากเกือบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ต้องขอขอบคุณ เจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งดูแลเป็นอย่างดี และขอต้อนรับทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรม เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯด้วยความยินดีค่ะ.

President 32/2555-2556                                                                   8 มีนาคม 2556

เรียน  คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

 

                งานปิดอบรม คพอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 254 จังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 255 จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 256 จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 257 จังหวัดเลย และรุ่นที่ 258 จังหวัดสุรินทร์ จัดโดยจังหวัดศรีสะเกษได้จบลงด้วยความยิ่งใหญ่ และประทับใจเพื่อนสมาชิกที่เดินทางมาจากเกือบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ต้องขอขอบคุณ เจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งดูแลเป็นอย่างดี และขอต้อนรับทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรม เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯด้วยความยินดีค่ะ...

                การปิดอบรม ครั้งต่อไป ภาคใต้ รุ่นที่ 259 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 260 จังหวัดกระบี่ และรุ่นที่ 261 จังหวัดยะลา จัดโดย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้สถานที่ โรงแรมไดมอนด์ เจ้าภาพได้เตรียมการต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกจากทั่วประเทศ จึงขอเรียนเชิญร่วมงานปิดอบรมในครั้งนี้ค่ะ.. สำรองห้องพักได้ที่ คุณประชุม อุปนายกเขตศูนย์ภาค 10 โทร 087-8866788

087-8866788 หลังปิดอบรม วันที่30 มีนาคม 2556 มีทริปนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หวังว่าจะได้พบทุกท่านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ...

                ตามที่ได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นว่า ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความใส่ใจในปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs จึงมีกำหนดการพบตัวแทนสมาคมATSME ในวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 9.30- 11.30 น. สถานที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จึงขอให้ประธานจังหวัดทุกท่านประชุมโดยด่วน!! เพื่อสรุปประเด็นความช่วยเหลือ หรือมาตรการส่งเสริมในด้านต่างๆ มาให้สมาคมกลาง โดยด่วน.. เพื่อรวบรวมนำร่างประเด็นส่ง ให้สำนักนายกรัฐมนตรี เพราะหากมีประเด็นใดตรงกับกระทรวงไหน ท่านจะเชิญเจ้ากระทรวงมารับฟัง..ขอให้ส่งมาภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 นี้นะคะ.. ส่งที่ manager@atsme.org หรือ tiponeone@hotmail.com และประเด็นที่ได้รับการพิจารณา ผู้เสนอจะต้องนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ต่อไป..

                อนึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น.สถานที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ ทางสมาคมฯได้กำหนดพิธีบันทึกความร่วมมือ(MOU)

                1) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและภาวะผู้นำในSMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน กับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและกรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                2)ความร่วมมือด้านการจัดตั้งเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ

                3)ความร่วมมือในโครงการให้ความรู้และเผยแพร่การใช้งานระบบบัญชี MyGLและ MyIC กับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

                จึงขอให้ท่านที่ปรึกษา ท่านอุปนายก ประธานจังหวัด และกรรมการบริหารทุกท่าน ตัวแทนจังหวัดละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงค่ะ..(ใส่เสื้อโปโลสีขาว เสื้อแจ็กเก็ตสมาคม)

 

ด้วยความนับถือ

เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด

นายกสมาคมATSME