สารจากนายก

นายกพบสมาชิก33/2555-2556


ลงวันที่ :: 27 มีนาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 527
ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความสำคัญกับ SMEs เพราะ SMEs ถือเป็นฐานการสร้างงานที่สำคัญของประเทศ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมรากฐานของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป..

President 33/2555-2556                                                   24 มีนาคม 2556

เรียน คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ


               ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความสำคัญกับ SMEs เพราะ SMEs ถือเป็นฐานการสร้างงานที่สำคัญของประเทศ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมรากฐานของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป..

เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2556 ท่านได้อนุญาตให้สมาชิกสมาคมฯจำนวน 160 ท่าน เข้าพบและประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำเสนอข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอในการส่งเสริมSMEsในด้านต่างๆให้กับรัฐบาล ณ. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในนามสมาคมATSME มีดังนี้ค่ะ

               เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ภาพรวมของSMEs และของสมาคม ได้เสนอการแต่งตั้งประธานจังหวัด เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษกิจ(กรอ.) ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือSMEs เนื่องจากการเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ,

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ภาคการผลิต เสนอ8 มาตรการความช่วยเหลือ
1. งบประมาณยกระดับ SMEs เชิงประสิทธิภาพ และ มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี ให้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับองค์กร
2. กองทุน Creative Innovation เพื่อสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
3. กองทุนเพื่อนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาใช้เพื่อธุรกิจ SMEs
4. ศูนย์กระจายสินค้า SMEs ทั่วไทย

5. กองทุนสนับสนุนการจดทะเบียนการค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน AEC
6. กองทุนSMEsเพื่อช่วยเหลือSMEs ที่ติดปัญหา ติดบูโร งบไม่สวย สถาบันการเงินไม่ให้โอกาสในการลุกขึ้นสู้ รวมทั้งขอความยืดหยุ่น จากสถาบันการเงิน


คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ภาคการค้า เสนอของบประมาณในการจัดงานแฟร์ สำหรับSMEs และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการSMEs,

คุณโอมาร์ อรอุมา พลอินทร์ ภาคการบริการ สะท้อนปัญหาคุณภาพของแรงงานไม่สมราคา การเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทย และแรงงานขาดทักษะภาษา,

คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี ภาคการค้าชายแดน เสนอการจัดตั้งตัวแทนภาคเอกชน ในการประสานช่วยเหลือผู้ที่จะลงทุน ในประเทศอาเซียน ขอสนับสนุนงบประมาณ

              หลังจากประชุมเสร็จ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ ท่านนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สานโครงการที่นำเสนอให้แล้วเสร็จ ท่านจึงให้ตั้งคณะทำงานของสมาคมฯเข้าร่วมทำงาน 1. เพ็ญทิพย์ 2. คุณสุวรรณชัย 3. คุณโอมาร์ 4. คุณชลวิท 5. คุณรุ่งนภา 6.คุณจุฬาพร 7. ชวิตา 8. คุณรักติ สำหรับสมาชิกที่มีประเด็นหรือข้อเสนอแนะที่จะเสนอต่อรัฐบาลให้ท่าน่สงมาที่smegov@atsme.org

                และขณะนี้ ท่านบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมต.กระทรวงพาณิชย์ แจ้งให้ทราบว่ามีกองทุนที่สามารถเดินทางไปทำการค้าที่ต่างประเทศได้ จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ...เรื่องข้อมูลกิจการของท่านสมาชิกค่ะ.. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจึงให้ฝ่ายสารสนเทศเตรียมจัดทำฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ และเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือสมาชิก SMEs ร่วมกับรัฐบาลโดยทีมงานจะส่งลิงค์ให้ท่านเข้ามากรอกข้อมูลกิจการของท่านผ่านระบบออนไลน์ ดิฉันจึงขอความกรุณาจากทุกท่านในการเสียสละเวลาให้ข้อมูลกิจการของท่าน เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์กับตัวท่านเองนะคะ..ทีมงานจะลิงค์ในการกรอกข้อมูลท่านเร็วๆนี้ค่ะ..


               ท้ายนี้ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมงานปิดอบรม คพอ. จังหวัดสุราษฎ์ธานี ได้ยินว่าวันที่ 30 มีนาคม 2556 เรือที่จะนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 3 ลำเต็มแล้วนะคะ....เจ้าภาพบอกมาว่า หากท่านไม่ได้ไปร่วมทริปนี้ "จะคุยกะเค้าไม่รู้เรื่อง."  หวังจะพบทุกท่านนะคะ...

ด้วยความนับถือ
เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME