สารจากนายก

นายกพบสมาชิก34/2555-2556


ลงวันที่ :: 5 เมษายน 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 452
ขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดปิดอบรมคพอ.ที่จังหวัดสุราษฎ์ธานีทุกท่านค่ะ.. ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เชื่อว่าทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานยังประทับใจมิลืมเลือน..
President 34/ 2555-2556                                                      5 เมษายน 2556

เรียน คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

          ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดปิดอบรมคพอ.ที่จังหวัดสุราษฎ์ธานีทุกท่านค่ะ.. ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เชื่อว่าทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานยังประทับใจมิลืมเลือน.. คนที่เหนื่อยทึ่สุดคือพี่ประชุม เจนเจริญวงค์ เป็นหัวหน้าทีมในการต้อนรับพาดูงาน พาเที่ยวและเลี้ยงดูอย่างดีเยี่ยมขอบคุณจริงๆค่ะ.. สิ่งที่ได้คือความรักและความสัมพันธ์อันดีที่หาไม่ได้จากที่อื่นๆ นี่คือเสน่ห์ของคพอ.ที่มีความเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องกัน ที่เรามีให้เสมือนเป็นสายเลือดเดียวกัน และเตรียมพบกับความรู้สึกแบบนี้อีกครั้งในการปิดอบรมที่จังหวัดพิษณุโลก (เพราะเรื่องดีๆเราแข่งกันทำอยู่แล้ว) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 นี้นะคะ..

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 คณะทำงานได้เข้าพบ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และร่วมประชุมสรุปแนวทางการสนับสนุนSMEs ซึ่งทางสมาคมATSME ได้นำเสนอไว้ต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 (เอกสารตามไฟล์แนบ)


ซึ่งหลังประชุมในวันดังกล่าวเรามีการแบ่งงานกันเบื้องต้น ดังนี้

1.กองทุนเพื่อช่วยเหลือSMEs (เบื้องต้นขอไปที่2,000 ล้านบาท) - รมต.ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ -เพ็ญทิพย์รับไปดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียด ระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ

2.คณะกรรมการจังหวัดและ กรอ. - รมต.เห็นด้วยที่จะมีSMEs ในคณะกรรมการจังหวัด - ที่ประชุมมอบสมาคมฯ เตรียมรายชื่อประธานจังหวัด

3.จดทะเบียนตราสินค้าในต่างประเทศ - รมต.มอบหมายให้สภาพัฒน์ฯ ประสานกับกระทรวงภาณิชย์ - ที่ประชุมมอบคุณเสือไปติดตามกับสภาพัฒน์

4.การยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานสากล - รมต.อยากให้ลงไปถึง Action Plan ในแต่ละเรื่องที่ต้องการยกระดับรายกลุ่มอุตสาหกรรม - คณะกรรมการระดมความต้องการของสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาหลักสูตร mini MBA ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

5.ศูนย์เตรียมความพร้อม SMEs สู่ AEC ที่มีเอกชนเป็นตัวแทน - รมต.ต้องการให้ส่งรูปแบบการดำเนินการ (Model) มาให้พิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง - ที่ประชุมมอบคุณชลวิทย์รับไปดำเนินการ

6.สิทธิประโยชน์จาก BOI เพื่อ SMEs - รมต.ให้ไปศึกษาก่อนว่าปัจจุบันประกาศ BOI เป็นอย่างไร มีเงื่อนไขใดที่ SMEs ต้องการให้ปรับปรุง ระบุมาให้ชัด - ที่ประชุมมอบเปาไปศึกษาจากประกาศเดิม และนัดให้ตัวแทนคณะทำงานเข้าพบ BOI เพื่อปรึกษาดำเนินการต่อไป

7.กองทุน Creative Innovation วงเงิน 50ล้านบาท - รมต.ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูรูปแบบการใช้เงิน และเงื่อนไขต่างๆ - ที่ประชุมมอบคุณชัดชาญที่เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการ

8.SMEs Fair - รมต.แจ้งว่าท่านนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้มีการจัดทุกปี (สมาคมฯเสนอเข้าร่วม SME Expo จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 200 บูธ) ปีนี้คาดว่าจะจัดในเดือนกันยายน ขอให้สมาชิกทุกภาคธุรกิจเตรียมให้พร้อมนะคะ..

+ สมาคมฯเสนอการ Roadshow ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี - รมต. แจ้งว่านัดแรกวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประเภทของใช้และอาหาร - ให้ส่งรายชื่อและรายละเอียดของผู้ที่จะร่วมเดินทางภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 จึงขอให้สมาชิกที่มีความพร้อมที่จะเดินทางร่วมในทริปนี้ แจ้งกลับมาที่สมาคมฯโดยด่วนนค่ะ..
 
+ รมต.แจ้งว่าหากสมาชิกพร้อมที่จะเดินทางไปค้าขายในประเทศใดให้รวมกลุ่มและแจ้งมาให้ทราบ รัฐบาลพร้อมสนับสนุน

+ จุดกระขายสินค้า SMEs ในศูนย์ภาค - รมต. เห็นด้วยและให้กรมส่งเสริม สรุปแผนการดำเนินการให้ทราบ

+ มุมประชาสัมพันธ์สินค้า SMEs ในศาลากลางจังหวัด

+ Website สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า SMEs (เหมือนของ OTOP) - รมต.ให้สมาคมฯ ไปเขียนโครงการเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง - มอบหมายให้ฝ่าย IT (มอบคุณอภินันท์และคุณยศ) ดำเนินการ

+ ฐานข้อมูลสมาชิก - รมต.ให้เสนอโครงการจัดทำฐานข้อมูลเข้ามา มอบคุณปีดำเนินการ

9.ภาคบริการ ขาดแรงงานที่มีทักษะและด้านภาษา - รมต.ให้ทำรายละเอียดเพิ่มเติมรายอุตสาหกรรม และประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเพื่อขอใช้งบประมาณได้ โดยเอกชนสามารถระบุวัน เวลา สถานที่ ที่สะดวกได้เอง - คุณโอมาร์รับไปดำเนินการร่างตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อให้ Sector อื่นๆ ดูเป็นตัวอย่างและเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

+ โรงเรียนช่างเชื่อมของคุณชลวิทย์ - รมต.เห็นชอบในการส่งสริมให้ประสานกับปลัดกระทรวงแรงงาน
 
ดิฉันต้องขอเรียนว่า คณะทำงานและผู้ประสานงานกับท่านรัฐมนตรีในเบื้องต้น ไม่เพียงพอในการตอบสนองในโครงการต่างๆได้ จึงขอให้ผู้ที่มีความสามารถในแต่ละด้านได้มาช่วยกันนะคะ..และความช่วยเหลือใดๆที่เป็นประโยชน์กับทุุกท่านเรายินดีรับข้อเสนอของท่าน..เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลค่ะ..ส่งมาได้ที่ Tiponeone@hotmail.com ,manager@atsme.org


          ท้ายนี้วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2556 มีงานมหกรรมยางยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นนาชาติครั้งที่4 ณ.ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกว่างหยาวมณฑลซานตง ประเทศจีน สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนและรัฐบาลจีนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก อาหารและค่าเดินทางภายในประเทศจีน จำนวน30 ท่าน ขอให้ผู้ที่ต้องการร่วมเดินทางกรุณาแจ้งกลับมาที่สมาคมฯโดยด่วนค่ะ..
 
 
 
ด้วยความนับถือ
เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME