สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 37/2555-2556


ลงวันที่ :: 19 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 421
กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้แถลงข่าวเตรียมช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท โดยจัดให้มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs เป็นเงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนระยะสั้น

President 37/ 2555-2556                                        18 มิถุนายน 2556

เรียน คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ


           กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้แถลงข่าวเตรียมช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท โดยจัดให้มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs เป็นเงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนระยะสั้นโดยทาง สสว. อุดหนุนช่วยเรื่องดอกเบี้ยให้ 3% ระยะเวลา 1 ปี คาดว่าจะมี SMEs เข้ามาใช้ได้ประมาณ 6,300 ราย โดยสามารถกู้ได้จากธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ SMEs BANK
 
           จึงขอให้สมาชิกที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ติดต่อขอรับบริการจากธนาคารที่แจ้งไว้เบื้องต้นได้เลยค่ะ..
 
และในวันที่18 มิถุนายน 2556 ทางคณะทำงานได้เข้าประชุมกับท่านรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอโครงการและขอจัดตั้งกองทุนเพื่อSMEs 20,000ล้านบาท   โครงการเตรียมความพร้อมสู่AEC  โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานภาคบริการรวมทั้งฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน   โครงการแสดงสินค้าSMEs  โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ (e-Commerce) สำหรับSMEs  โครงการประเมินศักยภาพของ SMEsเพื่อปรับตัวในการประกอบธุรกิจสู่ความเป็นสากล  โครงการสร้างนวัตกรรมหรือนำนวัตกรรม/งานวิจัยมาใช้เพื่อธุรกิจSMEs  โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเชื่อม 3 จี ทุกโครงการเห็นชอบโดยหลักการเพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไปค่ะ..
 
           ท้ายนี้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 หวังว่าจะพบสมาชิกที่งานปิดอบรม คพอ. จังหวัดพิษณุโลกนะคะ..
 

 


ด้วยความนับถือ
เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME