สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 39/2555-2556


ลงวันที่ :: 2 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 421
ก่อนอื่นต้องฝากความห่วงใยให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย.. หากทราบข่าวว่ามีสมาชิกของเราได้รับผลกระทบ รบกวนแจ้งให้ทางสมาคมได้ทราบด้วยนะคะ.. จะได้ให้ความช่วยเหลือให้ทันที.. เบื้องต้นได้ประสานงานในจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมแล้วยังไม่ปรากฎความเสียหายที่ต้องช่วยเหลือค่ะ..

 

President 39/ 2555-2556                                          2 สิงหาคม  2556
 
เรียน คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ
 
           ก่อนอื่นต้องฝากความห่วงใยให้
สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย.. หากทราบข่าวว่ามีสมาชิกของเราได้รับผลกระทบ รบกวนแจ้งให้ทางสมาคมได้ทราบด้วยนะคะ.. จะได้ให้ความช่วยเหลือให้ทันที.. เบื้องต้นได้ประสานงานในจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมแล้วยังไม่ปรากฎความเสียหายที่ต้องช่วยเหลือค่ะ..
 
           เรียนเชิญสมาชิกให้
เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการส่งออกซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ระหว่าง 1.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  2.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 3.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4.สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556  เวลา 13.00-16.00น. ณ.ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซี่ซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ และร่วมฟังเสวนาหัวข้อ"เจาะลึกสถานการณ์การส่งออกไทยครึ่งปีหลังรุ่งหรือร่วง" ผู้ร่วมเสวนา  1.นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  2.ศ.ดร.ตีรณ พงษ์มฆพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.นายวัลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธทิพย์ แล้วพบกับนะคะ..
 
            และอย่าลืม!! เรามีนัดกันวันศุ
กร์ที่ 23 สิงหาคม 2556  ในการปิดอบรม คพอ. ที่จังหวัดนครปฐมนะคะ.. ขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศกำลังเตรียมตัวการเดินทางมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมกันแล้ว.. ซึ่งการปิดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ จากครั้งนี้แล้วคงเว้นว่างไปอีกหลายเดือนค่ะ.. หวังอย่างยิ่งที่จะได้เจอเพื่อนๆนะคะ..


 
ด้วยความนับถือ
เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME