สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 40/2555-2556


ลงวันที่ :: 5 กันยายน 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 479
การปิดอบรมคพอ.ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณรวม 5 รุ่น รุ่นที่ 266 จ.นครปฐม รุ่นที่ 267 กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 268 จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 269 จ.สระแก้ว รุ่นที่ 270 จ.ตราด โดยจ.นครปฐมเป็นเจ้าภาพในการจัดปิดอบรมในครั้งนี้ ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณจังหวัดเจ้าภาพทั้ง 5 จังหวัด ที่ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

President 40/ 2555-2556                                                     4 กันยายน  2556
 
เรียน  คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ


                 การปิดอบรมคพอ.ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณรวม 5 รุ่น รุ่นที่ 266 จ.นครปฐม รุ่นที่ 267 กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 268 จ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 269 จ.สระแก้ว รุ่นที่ 270 จ.ตราด  โดยจ.นครปฐมเป็นเจ้าภาพในการจัดปิดอบรมในครั้งนี้ ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณจังหวัดเจ้าภาพทั้ง 5 จังหวัด ที่ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณสมาชิกรุ่นพี่จากทั่วประเทศ ที่ทำให้งานปิดรุ่นสมบูรณ์และอบอุ่นจากสายสัมพันธ์อันดี อันเป็นเสน่ห์ของพวกเรา "ชาวคพอ." ค่ะ..
                  การติดตามการจัดงาน SME Fair ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จนถึงวันนี้สรุปชื่องาน "Industrial Fair "โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสิริกิตต์ ในวันศุกร์ที่ 20-22 กันยายน 2556 จึงขอให้สมาชิกที่ต้องการนำสินค้าของตนมาแสดงและจำหน่ายในงานนี้ ขอให้แจ้งความจำนงค์ในการร่วมออกบูท มายังสมาคมฯโทร 02-202-4547 , 086-374-9887end_of_the_skype_highlighting โดยด่วนค่ะ..เนื่องจากมีจำนวนจำกัด และทางกรมส่งเสริมแจ้งว่าในงานนี้ขอให้เป็นสินค้าคุณภาพดีราคาถูกนะคะ..


                  เนื่องจากที่สมาคมฯได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เสนอมาตรการความช่วยเหลือ SMEs  สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ท่านนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,สสว. ประสานโครงการที่สมาคมฯนำเสนอ ที่เห็นชอบโดยหลังการแล้ว และรายงานความคืบหน้าให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทราบ..
 
                   และขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า เนื่องจากคุณวรวุฒิ ชิระนุรังสี ลาออกเพื่อทำธุรกิจส่วนตัว ทางสมาคมฯ จึงขาดผู้จัดการ เพื่อในการประสานงานที่ต้องการความต่อเนื่อง ทำให้ภารกิจตลอดจนกิจกรรมของสมาคมฯอาจล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากขาดคนทำงาน จึงเรียนมาเพื่อขอให้สมาชิกที่มีจิตอาสามาช่วยกิจกรรมของสมาคมฯในช่วงที่ยังไม่มีผู้จัดการด้วยค่ะ..
 
                    ท้ายนี้ขอรับสมัครผู้จัดการสมาคมฯมืออาชีพค่ะ..สมัครได้ที่ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ชั้น4 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โทร 02-202-4547 FREE  end_of_the_skype_highlighting , 086-374-9887  Fax 02-354-3427


ด้วยความนับถืออย่างสูง
เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด
นายกสมาคมATSME