สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 41/2555-2556


ลงวันที่ :: 1 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 447
ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลจากอุทกภัย ดิฉันได้โทรหาเพื่อนสมาชิกแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า "ยังไหวอยู่" เนื่องจากได้ดูข่าวจากทีวี ก็รู้สึกเป็นห่วงค่ะ..ดีใจอย่างหนึ่งเมื่อยามพวกเราเดือดร้อน ก็จะได้เห็นน้ำใจของทุกคนมาช่วยกันเสมอ อย่างเช่น ทางจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ออกมาช่วยกันอย่างเข้มแข็งค่ะ

President 41/ 2555-2556                                                     30 กันยายน  2556
 
เรียน  คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

 

            ก่อนอื่นด้วยความเป็นห่วงพี่น้องหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลจากอุทกภัย ดิฉันได้โทรหาเพื่อนสมาชิกแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า "ยังไหวอยู่" เนื่องจากได้ดูข่าวจากทีวี ก็รู้สึกเป็นห่วงค่ะ..ดีใจอย่างหนึ่งเมื่อยามพวกเราเดือดร้อน ก็จะได้เห็นน้ำใจของทุกคนมาช่วยกันเสมอ  อย่างเช่น ทางจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ออกมาช่วยกันอย่างเข้มแข็งค่ะ.. ต้องขอบคุณน้ำใจทุกท่านด้วยค่ะ..อย่างไรรบกวนว่าหากทราบว่าพี่น้องเราได้รับผลกระทบ ให้รีบแจ้งเข้ามาที่สมาคมฯนะคะ จะได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะ..สู้..สู้.นะ..

 

              การเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยือนสมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐอิตาลี และมอนเตเนโกร อย่างเป็นทางการ ได้พบว่าในแต่ล่ะประเทศที่ร่วมสำรวจตลาดเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า และ SMEsในแต่ละประเทศเป็นSMEs ที่เข้มแข็ง เค้ารวมตัวกันอย่างจริงจังและมีความร่วมมือกันทำธุรกิจ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับ บริษัทการค้าขนาดใหญ่ ก็คือร่วมตัวกับเป็น คลัสเตอร์ นั่นเอง.. และได้ร่วมฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหารสาถาบันการจัดอับดับระดับโลก IMD World Competitiveness Center (WCC) ซึ่งได้ประเมินSMEs จาก 64 ประเทศ น่าตกใจนะคะ SMEsไทย อยู่ระดับที่ 58 นั่นแสดงว่า SMEs ไทยต้องพัฒนาในทุกๆด้าน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่อง ธรรมาภิบาล คุณภาพสินค้า เป็นต้น..

 

              ทางสมาคมฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านค่ะ.. ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อยกระดับให้พวกเราเข้มแข็งในทุกๆด้าน โดยร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาการส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียดส่งให้ทาง E-mail และมีประชาสัมพันธ์ทาง www.atsme.org และกรรมการฝ่ายต่างประเทศกำลังรวบรวมกลุ่มคลัสเตอร์ทุกหมวดหมู่ กลุ่มใดที่ต้องการไปสำรวจตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งออก ให้แจ้งความต้องการและสมัครมาที่สมาคมฯได้เลยค่ะ.. ต้องเรียนว่า "พวกเราต้องร่วมมือกันค่ะเพื่อความเข้มแข็ง" นะคะ..

 

               และท้ายนี้  เรียนเชิญกรรมการและสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวาระสำคัญการเลือกคณะกรรมการสรรหานายกสมาคม ที่จะหมดวาระในเดือนเมษายน 2557 และเรื่องการบริหารสมาคมฯในอนาคต พร้อมทั้งการเดินหน้าโครงการต่างๆของสมาคมฯ จึงขอให้สมาชิกสมัครเข้าเป็นกรรมการสรรหา และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงค่ะ..

 

                (มีความก้าวหน้าในการนำเสนอโครงการต่อรัฐบาล จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในครั้งต่อไปนะคะ)

 

ด้วยความนับถือ

เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด

นายกสมาคมATSME