สารจากนายก

นายกพบสมาชิก 43/2555-2556


ลงวันที่ :: 28 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 515
ในช่วงนี้ได้มีการพูดคุยกับนักธุรกิจ ผู้ใหญ่และที่ปรึกษาสมาคมฯมองปัจจัยด้านเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ และช่วง 3-4 เดือนของต้นปีหน้ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังมาก มีผู้มาให้คำปรึกษาและวิเคราะห์กันว่าเห็นสมควรที่สมาคมฯ จะรุกขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง จึงต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนๆสมาชิกทั้งประเทศมาร่วมมือกันพลิกสถานการณ์และสร้างเครื่องมือเชิงรุกร่วมกัน

President 43/ 2555-2556                                                     24 ตุลาคม  2556
 
เรียน   คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านค่ะ

                   ในช่วงนี้ได้มีการพูดคุยกับนักธุรกิจ ผู้ใหญ่และที่ปรึกษาสมาคมฯมองปัจจัยด้านเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ และช่วง 3-4 เดือนของต้นปีหน้ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังมาก มีผู้มาให้คำปรึกษาและวิเคราะห์กันว่าเห็นสมควรที่สมาคมฯ จะรุกขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง จึงต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนๆสมาชิกทั้งประเทศมาร่วมมือกันพลิกสถานการณ์และสร้างเครื่องมือเชิงรุกร่วมกัน  สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อม เครื่องมือแรกคือ ฐานข้อมูลสมาชิกที่ต้องupdate จึงจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ..ปัจจุบันฝ่ายสารสนเทศโดยคุณอภินันท์ ศิริโยธิพันธ์ได้จัดทำเครื่องมือให้สมาชิกสามารถมาลงทะเบียน มีวิธีกรอกข้อมูล

1. เข้าไปที่   http://www2.atsme.org/atsme

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และกรอกข้อมูลธุรกิจของท่านในแบบฟอร์มออนไลน์

 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่กรอกแล้วผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่  http://www2.atsme.org 

 

                   จึงขอให้ประธานในแต่ละจังหวัดและประธานรุ่นได้ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลสมาชิกในจังหวัดของท่านด้วยค่ะ..ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นี้นะคะ..เพื่อให้ฝ่ายส่งเสริมการค้าภายในและต่างประเทศของสมาคมฯ จัดทีมเชื่อมโยงการค้าทั้งในและต่างประเทศให้สะดวกและรวดเร็ว..อันจะเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองและสมาคมฯค่ะ..

                   เช่นการจัด คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ให้เติบโตทั้งsupply chain  ใช้รายชื่อคลัสเตอร์ไปของบประมาณภาครัฐอีกทั้งปรับกลยุทธ์ของเครื่องมือไอที เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประโยชน์การเชื่อโยงการค้าอย่างจริงจัง.และเป็นช่องทางสื่อสารที่รวดเร็วให้สมาชิกด้วยค่ะ..   อีกทั้งหน่วยงานที่สมาคมฯทำความร่วมมือ(MOU)ไว้ สภาส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก็พร้อมที่ร่วมพัฒนาไปด้วยกันค่ะ.

                   ขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัววารสาร THAI SME NEWs ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ(คพอ.)ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสมาคมฯและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการค้ากับสมาชิก วันนี้มีสมาชิกและผู้ใหญ่ในสมาคมได้มาร่วมมือด้วยหัวใจรักองค์กรนี้ ทุกคนเรามองอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันเราสามัคคีกันด้วยใจรักองค์กรนี้ ในอนาคตพวกเราจะเข้มแข็งด้วยมือพวกเราทุกคนร่วมมือกันค่ะ..

                    ดิฉันในฐานะนายกสมาคมฯขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ตลอดเวลาดิฉันตระหนักถึงภาระกิจยิ่งใหญ่ที่ต้องการดูแลสมาชิกสมาคมฯให้ได้รับความสุขและได้รับประโยชน์จากพันธะกิจที่วางไว้ เราได้บรรลุตามพันธะกิจในหลายข้อแล้วและวันนี้เรามาร่วมกันทำให้สำเร็จเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกในด้านการค้าการเชื่อมโยงธุรกิจนะคะ..

 

ด้วยความเคารพรัก

เพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด

นายกสมาคมATSME