สารจากนายก

ขอความร่วมมือประธานจังหวัดทุกท่าน ได้ส่งข้อมูลสมาชิกเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล


ลงวันที่ :: 26 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 503
ขอความร่วมมือประธานจังหวัดทุกท่าน ได้ส่งข้อมูลสมาชิกเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดส่งข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกได้อย่างทั่วถึง

เรียน ท่านประธาน ATSME (จังหวัด) ทุกท่าน

 

สมาคมฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ได้ส่งข้อมูล  กรรมการ ในจังหวัดของท่าน  ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดส่งเอกสาร ไปยัง เมล ของทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใคร่ขอความกรุณา จัดส่งข้อมูลกลับ จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

สมาคมฯ จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

จำเป็นต้องมี ฐานข้อมูลสมาชิก, กรรมการ(จังหวัด), กระบวนการทำงานที่ดี

ขณะนี้สมาคมฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น

 

การปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก แล้วเสร็จประมาณ 90% คาดว่าจะสมบูรณ์ ภายในเดือนกรกฎาคม

สำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลกรรมการ(จังหวัด) กำลังดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม

สมาคมฯ กำลังดำเนินการปรับปรุง เวป atsme.org ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น สำหรับสมาชิก เช่น ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEs จากหน่วยราชการ และภาคเอกชน

 

ทั้งนี้สมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือสมาชิก แต่อย่างใด

แต่มุ่งปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน เพื่อรองรับการทำงาน ในสนับสนุนสมาชิก อย่างเต็มระบบภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่าสมาคมฯ จะสามารถมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิก ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ธานินทร์ สมะลาภา

นายก ATSME