สารจากนายก

กลยุทธปลาเล็กกินปลาใหญ่


ลงวันที่ :: 26 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 873
มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?