ศูนย์บริหารเครือข่าย SMEs บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงาน eXta จัดสัมมนาหัวข้อ "เพิ่มพลั
16 กันยายน 2554 by manager
ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อ
16 กันยายน 2554 by manager
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมอุตสาห
16 กันยายน 2554 by manager
ชมรมคนออมเงินร่วมกับบริษัท ออสสิริส จำกัด และบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด จัดสัมมนาในวันอาทิตย์ท
16 กันยายน 2554 by manager
นายกเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ร่วมงานประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารสตรีภาคเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
9 กันยายน 2554 by manager
สมาคม ATSME ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ กลยุทธ์ไร้คู่แข่ง สู่ประตู AEC สำห
25 พฤษจิกายน 2554 by manager
ขอเชิญเข้าร่วมงาน SME Thailand Expo 2011 งานมหกรรมเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่รวมหน่วยงานภาครัฐ ภา
26 กันยายน 2554 by manager
ประชาสัมพันธ์งานปิดรุ่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 236,237,238,239,240
25 พฤษจิกายน 2554 by manager
สสว.จัด สัมมนาเปิดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเทคนิคทางการตลาดแบบสร้างสรรค์ ที่จะช่วยจุดประกายความคิดให้คุณส
11 สิงหาคม 2554 by manager
เชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงวิชาการ ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในวันพุธที่
11 สิงหาคม 2554 by manager
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ?AEC Roadmap for SMEs? หลักสูตร 4 วันอบรม/WORKSHOP กลยุท
8 สิงหาคม 2554 by manager
สสว.จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการตลาด หลักสูตร Go e-Marketing for SM
25 กรกฎาคม 2554 by manager
สำนักผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนา SMEs Forum ครั้งที่ 12 หัวข้อ "นับถอยหลัง 2015 รุก
13 กรกฎาคม 2554 by manager
ธนาคารกรุงเทพจับมือกับอีเบย์ประเทศไทย
12 กรกฎาคม 2554 by สุปราณี
ผู้ที่สนใจทำธุรกิจ E-bay เชิญดูทางนี้ค่ะ
12 กรกฎาคม 2554 by สุปราณี
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรร
12 กรกฎาคม 2554 by manager
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงกลยุทธ์" จึงเรียนเช
12 กรกฎาคม 2554 by manager
กิจกรรม CSR ของสมาคมฯ โดยสมาคม ATSME ภาคเหนือ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน (วาระเร่งด่วน)
28 สิงหาคม 2554 by Manager
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนา SMEs ในการส่ง
2 สิงหาคม 2554 by Manager
ประชุมอุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมที่กรุงเทพฯ
19 มิถุนายน 2554 by สุปราณี (ซุป)
ฟรี!!! อลังการงานสัมมนาแบบจัดเต็มทั้งหลากนักคิด หลายนักธุรกิจแนวหน้า ที่พร้อมมาพบกับทุกคนในรูปแบบสัม
15 มิถุนายน 2554 by ICT
SMEs ไทยก็ดังได้ด้วย Social Network ฟรี วันที่ 16 มิถุนายน 2554, เวลา 13.00 17.00 น. ห้องพาโนรา
16 มิถุนายน 2554 by ICT
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการ "สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Prestashop ผ่านเว็บไซต์ต
28 สิงหาคม 2554 by ICT
การเรียนรู้การใช้ระบบ ICT จาก คุณอภินันท์ ศิริโยะพันธุ์
17 มิถุนายน 2554 by สุปราณี ฉัตรแก้ว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ (e-Lea
28 สิงหาคม 2554 by ICT
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) ร่วมกับหน่วยงาน Build (BOI) จัดสัมมน
17 พฤษภาคม 2554 by อภินันท์