สุวิทย์ สั่งผุด IDE Center ช่วยธุรกิจไทยเข้าถึงนวัตกรรม นำต่อยอดสินค้าและบริการ รับไทยแลนด์ 4.0


ลงวันที่ :: 15 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 402
สุวิทย์ สั่งผุด IDE Center ช่วยธุรกิจไทยเข้าถึงนวัตกรรม นำต่อยอดสินค้าและบริการ รับไทยแลนด์ 4.0

 

“สุวิทย์” สั่งผุด IDE Center ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้ตรงตามความต้องการของโลก โฟกัส 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
       
       นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise Center หรือ IDE Center) เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจการค้าของไทย
       
       ทั้งนี้ IDE Center จะเป็นศูนย์ที่ช่วยรวบรวมแนวโน้มนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในโลก โดยเน้นในสินค้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 รายการ ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
       
       “IDE Center จะเป็นศูนย์ที่ค้นหา มองหา นวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกนี้ แล้วมาบอกกับผู้ประกอบการไทยว่าทิศทางของโลกกำลังไปทางนี้ การผลิตสินค้าและบริการจะต้องทำให้ตรงตามความต้องการของโลก เพื่อให้สินค้าและบริการขายได้” นายสุวิทย์กล่าว
       
       นายทศพล ทังสุบุตร รักษาการอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า รูปแบบการทำงานของ IDE Center จะมีทีมงานนักวิจัยในสาขาต่างๆ เข้ามาทำงาน และจะทำการตรวจค้น สืบค้น ดูแนวโน้มการจดสิทธิบัตรต่างๆ ในโลกนี้ว่าแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เทคโนโลยีเทรน) จะไปทางไหน โดยโฟกัสไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ทั้ง 10 กลุ่มของรัฐบาล และเมื่อเห็นแนวโน้มแล้วก็จะนำมาบอกต่อให้ผู้ประกอบการว่าควรจะพัฒนาสินค้าและบริการไปในทิศทางไหนที่จะตอบโจทย์ความต้องการของโลกได้ โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ และคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในเดือน ก.พ. 2560
       
       “เมื่อมองเห็นลู่ทางในการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว ก็จะมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี นำไอเดียไปต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการ และเมื่อถึงจุดนี้ จะไปเชื่อมกับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนโยบายในการสนับสนุนนวัตกรรม จากนั้นเมื่อผลิตเป็นสินค้าได้แล้วก็จะผลักดันให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสร้างโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศต่อไป” นายทศพลกล่าว 

ผู้เขียน :: Admin