สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV สินค้าอะไรขายดี


ลงวันที่ :: 23 พฤษจิกายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 434
สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV สินค้าอะไรขายดี

 

clmv

การทำธุรกิจในต่างแดนปัจจุบัน กลุ่มประเทศ CLMV นับเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ผู้ประกอบการมองหาช่องทางในการเข้าไปทำธุรกิจมากมาย เนื่องจากวัฒนธรรมและมีความใกล้เคียงกับประเทศไทย ทว่าในแต่ละประเทศก็มีพฤติกรรมที่อาจมีความแตกต่างไปบ้าง และนี่ก็คือผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคประเทศในกลุ่ม CLMV ว่าสินค้าจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศเหล่านี้

การทำธุรกิจในต่างแดนปัจจุบัน กลุ่มประเทศ CLMV นับเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ผู้ประกอบการมองหาช่องทางในการเข้าไปทำธุรกิจมากมาย เนื่องจากวัฒนธรรมและมีความใกล้เคียงกับประเทศไทย ทว่าในแต่ละประเทศก็มีพฤติกรรมที่อาจมีความแตกต่างไปบ้าง และนี่ก็คือผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคประเทศในกลุ่ม CLMV ว่าสินค้าจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศเหล่านี้

จากผลสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคใน CLMV ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA) ที่ได้เข้าไปธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าว ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนนี้มีแนวโน้มความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และยังมีทรัพยากรสมบูรณ์ รวมถึงค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากนัก ทำให้ประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นประเทศที่มีคนสนใจเข้าไปลงทุนการผลิตและการตลาด

รายงานระบุว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคชาว เมียนมา ลาว และกัมพูชา มีความใกล้เคียงกัน  เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทสมีรสนิยมคล้ายกับประเทศไทย จากประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงยังมีความนิยมเลียนแบบการบริโภคสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ของไทย

ขณะที่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเมียนมา ลาว และกัมพูชา ส่วนใหญ่ยังมีกำลังซื้อไม่สูงนัก ทำให้การซื้อจะเน้นพิจารณาจากประโยชน์ของสินค้าเป็นหลัก และมักซื้อสินค้าเท่าจำเป็น อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มวัยรุ่นชาวลาวพบว่า กระแสสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลในการเลือกซื้อค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย และการดูแลสุขภาพ

สรุปพฤติกรรมผู้บริโภค กัมพูชา ลาว และเมียนมา (CLM)

  • สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมีอิทธิพลค่อนข้างมาก
  • สินค้าอุปโภค บริโภคในตลาดยังมีความไม่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากไทย จีน และเวียดนาม
  • ผู้บริโภคยังเน้นบริโภคสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน สวนทางกับสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกยังได้รับความนิยมในวงจำกัด
  • ประเทศลาวได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านอาหารมาจากฝรั่งเศสมาพอสมควร แต่อาหารท้องถิ่นของชาวลาวยังคงเป็นที่นิยมโดยทั่วไป

ขณะเดียวกัน รายงานพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม ระบุว่า ผู้บริโภคชาวเวียดนามมีรสนิยมการบริโภคเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต้องการสินค้าระดับกลางถึงบนมากขึ้น รวมถึงกลุ่มวัยแรงงานของเวียดนามยังมีความอ่อนไหวต่อกระแสความนิยมในตลาดโลก

ขณะที่การตัดสินใจซื้อของชาวเวียดนามมีความแตกต่างกับอีก 3 ประเทสข้างต้น รวมถึงมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ของประเทศด้วย ทำให้กลยุทธ์การเข้าถึงตลาดจำเป็นต้องชัดเจน โดยตอนใต้ของประเทศจะพิจารณาจากมูลค่าเป็นสำคัญ ตอนกลางให้ความสำคัยกับคุณภาพสินค้า ส่วนทางตอนเหนือจะค่อนข้างมัธยัสถ์จึงพิจารณาจากประโยชน์และความคงทนเป็นสำคัญ

สรุปพฤติกรรมผู้บริโภค เวียดนาม (V)

  • ชาวเวียดนามตามเมืองใหญ่นิยมสินค้าแฟชั่น ไอทีและการสื่อสารที่ทันสมัย
  • อาหารสไตล์ตะวันตกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เข้าในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์
  • ชาวเวียดนามนิยมอาหารสด ผักสดเป็นหลัก ขณะที่ความนิยมด้านอาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเฉลี่ยการจับจ่ายสินค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • พฤติกรรมทางสังคมชาวเวียดนามมีความเปลี่ยนแปลงในการพบปะทางธุรกิจหรือสังสรรค์ ทำให้การนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมีจำนวนเพิ่มขึ้น
  • ระดับรายได้ที่สูงขึ้นส่งผลให้ชาวเวียดนามนิยมซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน ข้าวของเครื่องใช้มากขึ้นด้วย แต่นิยมซื้อสินค้าในราคาที่ไม่สูงนัก

ผู้เขียน :: Admin