รายการ มองรัฐสภา


ลงวันที่ :: 28 มิถุนายน 2557 จำนวนผู้เข้าดู :: 466

 

รายการ มองรัฐสภา
ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557
ประเด็น : เอกชนขานรับโรดแมปเศรษฐกิจ คสช.
ผู้ดำเนินรายการ : คุณกวีพันธ์ มนตรีวงศ์
วิทยากร : คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคม ATSME
              : คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

http://www.radioparliament.net/parliament/viewVideo.php?vId=2096#.U5bOUnby-Lo