ชื่นมื่น สนุกสนาน พิธีปิดรุ่น คพอ. ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี


ลงวันที่ :: 27 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 708

 

พี่น้องสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ATSME และ สมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ คพอ. ทั่วประเทศยกพลลัดฟ้าล่องใต้สู่ทะเลอ่าวไทย ณ “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” ในกิจกรรมโครงการปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม คพอ. พื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 289 จังหวัดสุราษฏร์ธานี และรุ่นที่ 290 จังหวัดพัทลุง โดยมีจังหวัดสุราษฏร์ธานี รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ พร้อมคอนเซ็ป “มหาสนุก ยุคเก๋าเก๋า” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 58 ที่ผ่านมา พร้อมร่วมฉลองวาระโอกาสครบรอบ 30 ปี สมาคม คพอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่โรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี...