รู้ก่อนใคร..ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ 2016


ลงวันที่ :: 4 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 780

 

Digital Marketing Trends : รู้ก่อนใคร..ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ 2016

 


Digital Marketing Trends : รู้ก่อนใคร..ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ 2016  

วิทยากร : สุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล 
                นักวางกุลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล 
                บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด